Bir Sayfa Seçin

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavının birinci oturumu (yazılı sınav), 22.03.2019 tarihinde saat 10.00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B1, B2 ve B3 nolu amfilerde yapılacaktır. Aynı sınavın ikinci oturumu (sözlü sınav) ise, aynı tarihte saat 14.00’te Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde yapılacaktır.

NOT: Sınava girecek öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarını, kimlik kartı olmayanların da öğrenci belgelerini sınav süresince yanlarında bulundurmaları zorunludur.