Bir Sayfa Seçin

     Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanlar kazandırmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve Çelebi Holding işbirliğiyle 28 Nisan 2009 tarih ve  27213 sayılı resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması ile kurulmuştur.
      Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesindeki Yüksekokul binamız  2012-2013 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yüksekokul binamız dört kat ve toplam 16.000 (m2) olup içerisinde 1541 kişi kapasiteli 28 adet derslik, toplam 88 kişi kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuvarı, toplam 20 kişi kapasiteli 1 adet dil laboratuvarı ve 77 adet öğretim elemanı odası mevcuttur. Eğitim-öğretimin standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilere sosyal imkânlar sağlamak amacı ile Yüksekokulumuzun binası günün gerektirdiği modern araç ve gereçlerle donatılmaktadır.
     Yüksekokulumuzda 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Yüksekokulumuzda 1 Doçent Dr., 6 Dr.Öğr. Üyesi, 1 Öğr. Gör. , 3  Arş. Gör., 35.maddeye göre 13 (ÖYP) Araştırma Görevlisi  görev yapmaktadır.