Bir Sayfa Seçin

Misyonumuz

İnsan merkezli bir eğitim anlayışı ile bilimi ve aklı esas alarak ulusal ve uluslararası alanda tüm dünya insanlarına daha güvenilir, daha ulaşılır ve daha çevre dostu hava ulaştırma teknolojisi ve hizmeti sağlamak için gerekli nitelikli bilgiye ve beceriye sahip, kullanılan teknolojilere, denetim ve güvenlik mekanizmalarına uyum sağlamış, karşılaştığı problemleri çözebilen, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş olan, bilimsel/akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, okuyan, alanının gerektirdiği bilgi donanımını alarak, Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimsemiş insan gücünü yetiştirmektir.