Bir Sayfa Seçin

Yüksekokul Yönetimi

 

 

MÜDÜR
Adı Soyadı Harun YILMAZ
Ünvanı Doç. Dr.
Telefon Numarası (0446) 224 04 26 – 41080/ Özel Kalem – 41001
E-posta hyilmaz@erzincan.edu.tr
MÜDÜR YARDIMCISI
Adı Soyadı Görkem YALIN
Ünvanı Dr. Öğr. Üyesi
Telefon Numarası 0446 224 04 26 – 41097
E-posta gorkem.yalin@erzincan.edu.tr
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Adı Soyadı Turan KARİP
Ünvanı Sekreter
Telefon Numarası (0446) 224 04 26 – 41082
E-posta tkarip@erzincan.edu.tr