Bir Sayfa Seçin

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “Yükseköğretim Kurumlarından Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Geçiş Transferi  Yapılması Esasına İlişkin Yönetmelikte yer alan EK Madde 1 “Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş “maddesine göre ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşmiş, kesin kayıt yaptırmış ve aranan şartları taşıyan öğrenciler; en geç 15 Ağustos 2019 tarihi saat 17:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile kayıt yaptırmak istedikleri Fakülte Dekanlıklarına , Yüksekokul Müdürlüklerine, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine  şahsen veya noter tasdikli vekaletnamenin ibraz edilmesi suretiyle tayin edilen vekil aracılığıyla yada posta yolu ile başvuru yapabilirler. Ancak, posta yolu ile yapılan başvurularda, yaşanacak evrak kaybından Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru ve değerlendirme işlemleri Üniversitemiz Akademik Birimleri tarafından yapılmaktadır.

BAŞVURU TAKVİMİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Takvimi ve Gerekli Evraklar

Merkezi Yerleştirilme Puanı İle Yatay Geçiş Talep Formu

Güz ve Bahar  Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar

Akademik Birimlere Ait İletişim Bilgileri

EN KÜÇÜK – EN BÜYÜK PUANLAR

Yıllara Göre En Küçük En Büyük Puanlar

Akademik birim internet sitelerinde ilan edilen asil listelerde ismi olup da kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler öğrenim ücretlerini başvuru yaptığı programın öğretim türüne göre Halkbankası’na ait aşağıdaki IBAN numaralarından birine yatırarak alacakları dekont ile akademik birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN IBAN NO :

TR32 0001 2009 3440 0006 0000 74

İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN IBAN NO :

TR49 0001 2009 3440 0006 0000 59