EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

– ÖZÜLKÜ (VİZYON) –

Vermiş olduğu eğitimin kalitesiyle havacılık alanlarında Ulusal ve Uluslararası standartlara cevap verebilen, yabancı dille donatılmış ve alanlarında gerekli teknik ve uygulama bilgisine sahip mezunlarıyla Havacılık sektöründe tercih edilen bir Sivil havacılık yüksekokulu olmaktır.

– ÖZGÖREV (MİSYON) –

İnsan merkezli bir eğitim anlayışı ile bilimi ve aklı esas alarak ulusal ve uluslararası alanda tüm dünya insanlarına daha güvenilir, daha ulaşılır ve daha çevre dostu hava ulaştırma teknolojisi ve hizmeti sağlamak için gerekli nitelikli bilgiye ve beceriye sahip, kullanılan teknolojilere, denetim ve güvenlik mekanizmalarına uyum sağlamış, karşılaştığı problemleri çözebilen, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş olan, bilimsel/akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, okuyan, alanının gerektirdiği bilgi donanımını alarak, Atatürk İlke ve İnkılapları’nı benimsemiş insan gücünü yetiştirmektir.

– ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI –

Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda Bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.