EnglishTurkish

Yönetim Kurulu

Sıra N.

Adı Soyadı:

Görevi

1 Doç.Dr. Harun YILMAZ Müdür
2 Dr.Öğr.Üyesi Görkem YALIN MÜDÜR YARDIMCISI
3 Öğr. Gör. Olcay Adil YILMAZ MÜDÜR YARDIMCISI
4 Doç.Dr. Erol CAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
5 Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet POLATER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
6 Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAM YÖNETİM KURULU ÜYESİ
7  Turan KARİP Raportör