Bir Sayfa Seçin

Tek ders sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin başvurularını 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yüksekokulumuza yapmaları gerekmektedir. Başvuru evrakları belirtilen tarihlerde posta yolu ile gönderilebilir.