Bir Sayfa Seçin
Stajını Proje/ Ödev/ Rapor şeklinde yapacak olan öğrencilerin ve süreci yürütecek öğretim elamanlarının  listesi belirlenmiştir.
Hazırlanacak raporlarla ilgili önemli hususlar;
*Proje/Rapor hazırlanmasını seçen öğrencilerimiz konu dağılımları bölüm öğretim elemanları tarafından yapılacaktır. Bu nedenle tarafınıza atanmış olan öğretim elemanı ile iletişime geçmelisiniz.
*Öğrencilerimizin hazırlayacakları raporlar en az 10 en fazla 15 sayfa olacak şekilde konunun özüne dayanan raporlamalar şeklinde olmalıdır.