Bir Sayfa Seçin

Üniversitemiz yaz okulunda açılmamış olan derslerin başka bir yükseköğretim kurumundan alınmak istenmesi durumunda; dersin alınmış olduğu üniversitenin akademik takvimi geçerli olup, öğrencilerimiz dersi alacakları birimin ders içeriği ve üniversitemizin FR080 kodlu “Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formu” ile okulumuza başvurmaları gerekmektedir.